• Bezpieczeństwo zakupów
 • 30 dni na zwrot
 • Darmowa dostawa od 500 zł
Strona główna » Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

 

 1. INFORMACJE OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez PG Piotr Gaponiuk, z adresem głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Jaroszyka2/16, 10-687 Olsztyn, posiadający NIP 745-177-86-56 adres e-mail: sklep@homemoments.pl, w ramach serwisu internetowego www.homemoments.pl, zwanego dalej „Sklepem”.
 2. Korespondencja z Administratorem może odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem sklep@homemoments.pl
 3. Osoba zarejestrowana w sklepie i korzystająca ze sklepu zwana jest dalej „Kupującym”.
 1. OFERTA
 1. Wszystkie produkty oferowane przez Sklep są nowe, nieużywane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do sprzedaży.
 2.  Wszystkie ceny podane na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. Prezentowane zdjęcie może odbiegać od wersji przedstawionej w jego opisie.
 3. Oferta prezentowana na stronach internetowych Sklepu nie jest stanem magazynowym Sklepu. Część prezentowanych towarów dostępna jest natychmiast (w opisie produktu widnieje wówczas oznaczenie na zielono). Pozostałe towary są zamawiane lub produkowane przez Sklep po złożeniu zamówienia przez Klienta.
 4. Wszystkie ceny produktów znajdujących się w ofercie sklepu mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu Cywilnego. Sklep zastrzega sobie możliwość odwołania lub ograniczenia części oferty, organizowania i odwoływania akcji promocyjnych oraz zmian asortymentu i cen towarów bez podania przyczyny. Zamówienia złożone wcześniej będą zrealizowane po cenach obowiązujących w momencie złożenia zamówienia.
 1. ZAMÓWIENIA I WYSYŁKA
 1. Zakupów można dokonywać przez serwis homemoments.pl, oraz telefonicznie i e-mailowo.
 2.  Chwilą zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym jest otrzymanie przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do jego realizacji.
 3.  Sprzedawca dolicza do ceny produktu koszty wysyłki, które wynoszą:
  -przesyłka kurierem DPD przy płatności na konto Sprzedawcy: - 15zł
  - przesyłka kurierem DPD za pobraniem płatne u kuriera przy odbiorze: - 30zł
 4. Darmowa wysyłka przy zamówienia za nim. 500zł brutto.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany kosztów wysyłki wynikających z ponadprzeciętnych gabarytów paczki. Sklep poinformuje to tym fakcie Kupującego przed realizacją zamówienia.
 6. Wszystkie wysyłane towary objęte są ubezpieczeniem zagwarantowanym przez firmę kurierską.
 7.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeśli dane podane przez Kupującego w formularzu będą niewłaściwe, lub niepełne.
 8.  Sprzedawca zobowiązuje się w ciągu 48 godzin roboczych potwierdzić zamówienie u Kupującego drogą internetową lub telefoniczną.
 9. Przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia. Jest to czas potrzebny na skompletowanie zamówionych towarów i zrealizowanie wysyłki. W przypadku, gdy przewidywany czas realizacji jest dłuższy niż podany na stronach internetowych, Sklep kontaktuje się z Klientem, aby potwierdzić realizację zamówienia oraz uzgodnić propozycję nowego terminu dostawy.
 10. Sprzedawca zrealizuje zamówienie niezwłocznie po potwierdzeniu zamówienia i otrzymania wpłaty na konto bankowe.
 11. Sklep może anulować zamówienie w przypadku, gdy od momentu potwierdzenia zamówienia minie 14 dni kalendarzowych, a Kupujący nie dokona wpłaty po tym, gdy wybierze opcję zakupu z przedpłatą.
 12. Terminy realizacji zamówień wynoszą od 1 do 3 dni roboczych, termin może ulec wydłużeniu w przypadku braku towaru w magazynie.  W takiej sytuacji Sprzedawca informuje Kupującego o tym fakcie telefonicznie lub mailowo.
 13.  Terminy realizacji  produktów na zamówienie wynoszą od 4 do 14 dni roboczych, termin może ulec wydłużeniu z przyczyn nie zależnych od Sklepu.  W takiej sytuacji Sklep informuje Kupującego o tym fakcie telefonicznie lub mailowo.
 14. W przypadku niemożliwości realizacji zamówienia Sprzedawca wyśle Kupującemu informację mailem, lub telefonicznie. Niemożliwość realizacji zamówienia może nastąpić w sytuacji długotrwałej niedostępności danego towaru lub istotnej zmiany ceny towaru.
 15. Każda transakcja jest potwierdzona jest dołączonym do zamówienia rachunkiem.
 16.  Odwołanie zamówienia jest możliwe drogą e-mailową, jednak może to nastąpić nie później niż do momentu wysłania towaru i musi zostać potwierdzone ze Sklepem telefonicznie.
 1. PŁATNOŚCI
 1. Płatność za towar może być uregulowana przelewem, gotówką przy odbiorze lub za pośrednictwem platformy Przelewy24 w tym płatności kartami realizowane przez PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 2. W przypadku płatności gotówką przy odbiorze Sprzedawca może zażądać dokonania przez Kupującego przedpłaty w wysokości kosztów nadania przesyłki za pobraniem.
 3. Należność za zamówienie można uregulować przelewem na konto firmowe: 98 1050 1807 1000 0092 5780 7157, PG Piotr Gaponiuk, ul. Jaroszyka 2/16, 10-687 Olsztyn.
 4. Nie realizujemy wysyłek za granice.
 1. REKLAMACJE
 1. Kupujący ma prawo reklamować w Sklepie usługi niezgodne z umową i żądać doprowadzenia ich do stanu zgodnego z umową. Reklamacja może być złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej, korespondencyjnie na adres siedziby Sprzedawca wskazany w punkcie 1 lub osobiście w siedzibie Sklepu pod adresem wskazanym w punkcie 1. Każda złożona reklamacja zostanie indywidualnie rozpatrzona przez Sklep, a w razie jej zasadności żądania Kupującego zostaną spełnione w sposób z nim ustalony.
 2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia zakupionej rzeczy bez wad. W przypadku stwierdzenia wadliwości zakupionego produktu lub wadliwości usługi świadczonej przez Sprzedawcę drogą elektroniczną, Klient może wszcząć postępowanie reklamacyjne.
 3.  Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
  1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
 4. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.
 5. Reklamacje dotyczące zamówionych produktów lub usług mogą być składane:
  a) drogą mailową na adres sklep@homemoments.pl
  b) drogą pocztową na adres: PG Piotr Gaponiuk/Punkt DPD, ul. Burskiego 30, 10-686 Olsztyn
 6. Klient w reklamacji powinien wskazać:
  a) swoje imię i nazwisko,
  b) dane pozwalające zidentyfikować transakcję (np. numer identyfikujący transakcję, login zarejestrowanego Użytkownika, datę złożenia zamówienia etc.),
  c) przedmiot reklamacji, jej przyczynę oraz, w zależności od okoliczności, dokumentację zdjęciową.
  d) dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail) umożliwiające skontaktowanie się z Klientem po rozpatrzeniu reklamacji.
 7. Jeżeli dane podane przez Klienta nie są wystarczające do rozpatrzenia reklamacji przez Sklep, Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu uzupełnienia zaistniałych braków reklamacji.
 8. Termin rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Klienta wynosi 14 dni od momentu jej zgłoszenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 9. O rozstrzygnięciu wniesionej reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub drogą pocztową na wskazany przez niego adres.
 10. Jeżeli kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.
 11. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 12. Jeżeli kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
 13. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 14. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 15. Jeżeli kupującym jest Konsument, może on żądać od Sklepu demontażu i ponownego zamontowania, jest obowiązany jednak ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sklepu zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.
 16. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sklepu dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie – do miejsca, w którym rzecz została wydana kupującemu. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
 17. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli kupującym jest Konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy kupującemu.
 18. Wszystkie towary oferowane przez Sklep są przeznaczone do użytku domowego. Reklamacje towarów wykorzystywanych w celach komercyjnych mogą zostać odrzucone  – jeśli wada towaru będzie wynikać z intensywnego użytkowania w warunkach innych niż domowe. Odpowiedzialność Sklepu względem dokonującego zakupu przedsiębiorcy uregulowana jest przepisami Kodeksu Cywilnego, bez zastosowania Ustawy o Szczególnych Warunkach Sprzedaży Konsumenckiej.
 1. ZWROT I WYMIANA
 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy sprzedaży towaru bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia odbioru przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy nadanie towaru z rachunkiem przed jego upływem na adres wskazany w rozdziale Reklamacje  punkt 5 lub wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na adres sklep@homemoments.pl. Towar powinien być w stanie niezmienionym. Zwrot i wymiana towaru nie dotyczą zamówień złożonych przez firmy, instytucje, stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty lub osoby prowadzące działalność gospodarczą.
 2. Sklep wydłuża prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie do 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, przy czym termin 30 dni jest obliczony jako maksymalny termin pomiędzy datą otrzymania towaru a datą przyjęcia zwracanego towaru do magazynu. Prawo to nie dotyczy produktów wskazanych w rozdziale Zamówienia punkt 10 niniejszego Regulaminu.
 3. Wpłacone środki zostaną zwrócone w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zwracanych towarów przez Klienta na rachunek bankowy wskazany przez Klienta. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
 4. Towary proszę odesłać lub przekazać nam na adres: DPD Pickup/ PG Piotr Gaponiuk ul. Burskiego 30, 10-686 Olsztyn.
 1. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINU
 1. Zobowiązania i prawa stron w zakresie ochrony danych osobowych uregulowane są Polityką Prywatności, stanowiącą integralną część niniejszego Regulaminu.
 2. Informacje na temat plików cookies i podobnych technologii stosowanych w ramach Sklepu zawarte są w „Polityce dotyczącej plików cookies i podobnych technologii”, dostępnej na stronie Sklepu.
 3. Do korzystania ze sklepu przez Kupującego niezbędne jest posiadanie komputera (lub innego sprzętu elektronicznego o podobnych możliwościach) z dostępem do sieci Internet, oraz z zainstalowanym programem – przeglądarką internetową.
 4. Kupujący ma prawo żądać wyjaśnienia Regulaminu przez Sklep.
 5. Kupujący ma prawo ze skutkiem natychmiastowym wypowiedzieć dalsze korzystanie ze sklepu i zażądać usunięcia konta w sklepie. Wypowiedzenie nie zwalnia Kupującego z zobowiązań związanych z zamówionymi wcześniej usługami Sklepu.
 6. Niniejszy Regulamin może być zmieniony przez Sklep w razie:
  a. zmiany przedmiotu działalności Sprzedawcy lub zakresu usług świadczonych przez Sklep i ich cen,
  b. zmiany danych Sklepu,
  c. niezgodności Regulaminu z przepisami prawa.
 7. Zmiana Regulaminu nie może pozbawiać lub ograniczać praw Użytkownika nabytych na mocy wcześniejszego brzmienia Regulaminu.
 8. O zmianie Regulaminu Kupujący są informowani za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz ogłoszenia w Sklepie z 14-dniowym wyprzedzeniem.
 9. Kupujący, który nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu, przysługuje prawo wypowiedzenia dalszego korzystania ze Sklepu ze skutkiem natychmiastowym.
 10. Prawem właściwym w sprawach dotyczących niniejszego regulaminu jest prawo polskie.
 11. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu opublikowania go w Sklepie.

   

Przejdź do strony głównej
Szukasz inspiracji?

Tu znajdziesz zdjęcia aranżacyjne z naszymi produktami

ZOBACZ
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu